Volwassenen & Ouderen: Vluchtelingen

 

Via psychewijzer proberen we getrapte zorg te promoten. Bij getrapte zorg is het de bedoeling dat mensen in een eerste stap de meest brede en effectieve manier van hulp aangeboden krijgen om nadien enkel wanneer het nodig is over te gaan naar meer specifieke hulp. Indien verdere stappen genomen moeten worden, is het niet noodzakelijk dat steeds alle stappen doorlopen worden, maar dat vanuit de eerste stap gekeken wordt welke verdere stap het meest aangewezen is. Getrapte zorg betekent dus kortweg:

 

“De juiste hulp krijgen op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon”

 

 

STAP 0: Wat kan ik zelf of mijn omgeving doen? (ZELFZORG EN NABIJHEIDSZORG)

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar je zelf, als ouder, als begeleider, ... informatie, tips en dergelijke kan opzoeken. Daarnaast zijn er ook verenigingen en vrijwilligers die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden bij het integratieproces van vluchtelingen en het uitbouwen van een sociaal netwerk.

STAP 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken (GENERALISTISCHE BASISZORG)

Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wilt bespreken met een professional. Bij deze hulpverleners kan je terecht zonder een doorverwijzing. Zij kunnen samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of jou doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

STAP 2: Ik zoek hulp voor algemene psychische klachten (ALGEMENE AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)

Je hebt in de eerste stap jouw probleem met een professional besproken en jullie denken dat het aangewezen is om contact te nemen met iemand die specifiek werkt rond psychisch welbevinden. Onder deze stap vinden jullie een overzicht van de hulpverleners waar jullie bij terecht kunnen voor een brede waaier aan psychische klachten. In principe kan je rechtstreeks bij deze hulpverleners terecht, maar bij voorkeur kom je bij hen via doorverwijzing vanuit stap 1. De hulpverleners uit stap 1 kunnen je namelijk helpen bij het inschatten welke hulp jullie nodig hebben en waar je daarvoor het best terecht kan.

STAP 3: Ik zoek hulp voor specifieke psychische klachten (SPECIFIEKE AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)

Onder deze stap vind je een overzicht van de hulpverleners waar je bij terecht kan als vluchteling voor een gespecialiseerd aanbod voor psychische klachten. Net zoals bij stap 2 kan je in principe rechtstreeks terecht bij deze hulpverleners, maar wordt er bij voorkeur via doorverwijzing gewerkt. Ook bij de voorzieningen vermeldt bij het algemeen aanbod in stap 3 kan je terecht als vluchteling.

STAP 4: Ik zoek hulp met verblijf in de voorziening (RESIDENTIELE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)
Soms gebeurt het dat de psychische klachten dermate wegen op het kind of zijn omgeving dat hulp met (dag)verblijf in een voorziening noodzakelijk is. Binnen deze voorzieningen is er vaak een gevarieerd en intensief aanbod van therapieën, trainingen en andere behandelingen.
Momenteel is een residentiële voorziening voor jongeren met een migratieachtergrond nog in opbouw. Kinderen en jongeren kunnen steeds terecht in de reguliere voorzieningen in stap 4. Bij deze voorzieningen kan je enkel terecht na doorverwijzing uit één van de voorafgaande stappen.

 

 

©2022 Psyche vzw - Vlaams-Brabant
Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee 

Met de steun van

Naar boven