Skip to main content

Over Psychewijzer

 

Deze portaalsite Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is ontwikkeld met de financiële steun vanuit de Provincie Vlaams-Brabant, en richt zich tot de inwoners van de provincie, professionelen werkzaam op de eerste lijn (huisarts, thuisverpleegkundigen, gezinsverzorgenden, etc.), alsook in de sector van de geestelijke gezondheidszorg en andere sectoren.

Juiste zorg

De site biedt een overzicht van de bestaande dienst- en hulpverleningsvormen binnen de GGZ. De wegwijzer is opgebouwd volgens het model van de getrapte zorg. Vertrekkende vanuit de meest brede en effectieve manier van hulp aanbieden tot meer specifieke hulp. We helpen je graag op weg!

Specifieke doelgroepen

Het is niet noodzakelijk dat steeds alle stappen van het getrapt zorgmodel worden doorlopen maar wel dat er vanuit de eerste stap wordt gekeken welke verdere stap het meest aangewezen is. Het is dan ook mogelijk om in het gedifferentieerde hulpverleningslandschap voor een specifieke doelgroep te kiezen. We helpen je graag op weg!

Onmiddellijke zorg

Een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden? Voor crisishulp staan alle contacten hier gebundeld.

Kopzorgen?! Praat erover!

Ga je door een moeilijke periode? Raak je er niet alleen uit? Voor lichte tot matige psychische klachten kan je terecht bij een eerstelijnspsycholoog in jouw buurt. We helpen je graag op weg!

 

Indien je vragen of bemerkingen hebt, contacteer ons!