Skip to main content

Over Psychewijzer

Deze portaalsite Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is ontwikkeld met de financiële steun vanuit de Provincie Vlaams-Brabant, en richt zich tot de inwoners van de provincie, professionelen werkzaam op de eerste lijn (huisarts, thuisverpleegkundigen, gezinsverzorgenden, etc.), alsook in de sector van de geestelijke gezondheidszorg en andere sectoren.

 

De site biedt u een overzicht van de bestaande dienst- en hulpverleningsvormen binnen de GGZ waar u of iemand anders hulp kan zoeken. We vertrekken vanuit een getrapt zorgmodel waarbij men eerst zelf hulp zoekt binnen verschillende voorzieningen, en nadien verder zoekt in gespecialiseerde hulpverlening.

 

Indien u vragen of bemerkingen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen!