Skip to main content

Stap 3: ADHD

Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » ADHD

 stap 1

                            
STAP 3: Ik zoek hulp voor specifieke psychische klachten

Je hebt in de eerste stap jouw probleem met een professional besproken en jullie denken dat er meer specifieke hulp nodig is. Onder deze stap vinden jullie een overzicht van de hulpverleners waar jullie bij terecht kunnen voor een gespecialiseerd aanbod ADHD. Net zoals bij stap 2 kan je in principe rechtstreeks terecht bij deze hulpverleners maar wordt er bij voorkeur via doorverwijzing gewerkt.

 

DIAGNOSTIEK

 

Kleuters (<6 jaar)

Op kleuterleeftijd is het zeer moeilijk om ADHD-gedrag te onderscheiden van het gedrag van een typisch ontwikkelende kleuter. De symptomen zijn op jonge leeftijd nog erg veranderlijk en worden pas stabiel vanaf de leeftijd van 5 jaar. Daarom is het beter om op kleuterleeftijd slechts een tentatieve diagnose te stellen en een heravaluatie te plannen op schoolleeftijd. Wanneer er reeds op jonge leeftijd problemen zijn op verscheidene ontwikkelingsdomeinen zoals het bewegen, de spraak en/of de taal, de intelligentie, de persoonlijkheid, het gedrag en de sociale vaardigheden, kan u terecht bij de volgende diensten: 

 

Lagere schoolleeftijd (6-12 jaar)

Voor diagnostiek ADHD bij een lagere schoolkind kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

Daarnaast kan u ook bij verscheidene privépraktijken terecht voor diagnostiek ADHD. Hierbij kan geen garantie geboden worden dat er gewerkt wordt volgens de (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

Adolescenten (12-18 jaar)

Voor diagnostiek ADHD bij een adolescent kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

Daarnaast kan u ook bij verscheidene privépraktijken terecht voor diagnostiek ADHD. Hierbij kan geen garantie geboden worden dat er gewerkt wordt volgens de (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

Jongvolwassenen

Voor diagnostiek ADHD bij een jongvolwassene kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

BEGELEIDING/BEHANDELING

De behandeling van kinderen en jongeren met ADHD volgt twee basisprincipes:

  1. De behandeling richt zich niet enkel op de symptomen maar ook op de geassocieerde problemen en secundaire impact
  2. De behandeling houdt rekening met de problemen in verschillende settings

De aanpak steunt op drie pijlers

  1. Psycho-educatie
  2. Gedragsinterventie en/of andere niet-medicamenteuze behandelingen
  3. Medicatie

Hieronder wordt er per leeftijdscategorie een overzicht gegeven bij welke diensten u terecht kan voor begeleiding/behandeling.         

Lagere school en adolescenten (6-18 jaar)

 

Adolescenten

Voor diagnostiek ADHD bij een adolescent kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

Daarnaast kan u ook bij verscheidene privépraktijken terecht voor diagnostiek ADHD. Hierbij kan geen garantie geboden worden dat er gewerkt wordt volgens de (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

 

Jongvolwassenen

Voor begeleiding/behandeling van ADHD bij een jongvolwassene kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.