Skip to main content

Stap 0: Vluchtelingen

 

Specifieke doelgroepen » Volwassenen & Ouderen » Vluchtelingen

 

stap 1

                            
STAP 0: Wat kan ik zelf of mijn omgeving doen? (ZELFZORG EN NABIJHEIDSZORG)

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar je zelf of als ouder informatie, tips en dergelijke kan opzoeken. Daarnaast zijn er ook verenigingen en vrijwilligers die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden zoals patiënten- en familieverenigingen. Zij kunnen een enorme steun betekenen omdat mensen die hetzelfde meemaken kunnen elkaar goed begrijpen. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat.

 

 

Vaak heb je als vluchteling ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Meer initiatieven voor vluchtelingen over heel Vlaanderen kan je terugvinden op de sociale kaart vluchtelingen https://sites.google.com/site/socialekaartvluchtelingen/ of op de website van Fedasil https://www.fedasilinfo.be/nl/themes. Naast geestelijke gezondheid komen ook andere domeinen zoals huisvesting, juridische hulp, werken, vrije tijd... aan bod.

 

Ananas

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Tumult organiseren samen het project Ananas. Een project voor en door jongeren op de vlucht. Met dit project proberen ze de switch te maken naar jongeren op de vlucht als deel van de discussie in plaats van stof tot discussie.Ananas organiseert onder meer zomerkampen voor jongeren tussen 16 en 23 jaar.

 

Agentschap Integratie & Inburgering

Het agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid.

 

Partners in Integratie (PIN)

PIN ondersteunt Vlaamse gemeenten bij de integratie van inwoners van buitenlandse herkomst. Daarin spelen toeleiders een sleutelrol. Zij helpen hen hun weg vinden in de lokale samenleving. Ze vormen de brug tussen deze inwoners en diensten. Toeleiders zijn ervaringsdeskundigen die nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst wegwijs maken.

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk is gespecialiseerd in heel wat thema's rond asiel. Met deze expertise zetten we druk op het beleid, ondersteunen we iedereen die werkt met vluchtelingen en vangen we asielzoekers op.

 

Wereldmama's

Ze praten in groep over het opvoeden van kleine kinderen en de vragen die je hierbij hebt.

 

Veel gemeenten en steden hebben vrijwilligersinitiatieven, een buddywerking, verenigingen van eigen gemeenschappen, buurtwerkingen of verenigingen van ervaringsdeskundigen. Daarnaast is er vaak een aanbod van speelpleinwerking, praatgroepen, vrijetijdsinvulling met aandacht voor mensen met een migratie achtergrond.Via de integratiedienst of een diversiteitsmedewerker kan je een overzicht krijgen.

 

Gastvrij Netwerk

Het Gastvrij netwerk is een organisatie waarin vrijwilligersgroepen zich gegroepeerd hebben met een eigen nieuwsbrief en uitwisselingsmomenten.

 
Vaak heb je als vluchteling ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Meer initiatieven voor vluchtelingen over heel Vlaanderen kan je terugvinden op de sociale kaart vluchtelingen https://sites.google.com/site/socialekaartvluchtelingen/ofop de website van Fedasilhttps://www.fedasilinfo.be/nl/themes.Naast geestelijke gezondheid komen ook andere domeinen zoals huisvesting, juridische hulp, werken, vrije tijd...aan bod.