Skip to main content

Transitiezorg

Oost-Brabant

 

Arktos

Arktos is een Vlaams Expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6-25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt.

 

Project KOTlab

KOTlab is een laagdrempelig hulpverleningsaanbod voor jongvolwassenen met een (vermoeden van een) psychische kwetsbaarheid. Het doel is om de jongvolwassenen te ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid en alleen wonen.

 

Youth In Transition (YIT)

Youth in Transition is een project dat de mentale gezondheid van jongeren in de cruciale overgangsperiode van de adolescentie tot de jongvolwassenheid in kaart wil brengen en wil verbeteren.

 

Mind The Gap Leuven

A Way Home is een internationale beweging van lokale en nationale coalities die dak- en thuisloosheid van kwetsbare jongvolwassenen de wereld uit wil helpen. Ook in Leuven wil men meer collectieve impact, versterkend werken en concrete acties realiseren voor deze doelgroep.

 

Samenlevingsdienst

Deze dienst biedt programma's aan waarbij jongeren tussen 18-25 jaar met eender welke achtergrond de kans krijgen om zich gedurende 6 maanden voltijds in te zetten voor gemeenschapsprojecten en tegelijk een vormingsaanbod, vergoeding, verzekering en officiële erkenning krijgen.

 

NEET-jongeren

NEET-jongeren staat voor Not in Education, Employent or Training. Het betreft jongeren tussen 15-24 jaar die geen opleiding volgde in een referentieperiode van 4 weken, geen regulier onderwijs volgen, geen opleiding volgen buiten het regulier onderwijs en niet aan het werk zijn. Deze jongeren blijven onder de radar van instellingen die hulp en ondersteuning bieden bij onderwijs, welzijn en werk.

 

Huisvestingsinitiatieven met woonbegeleiding voor kwetsbare jongvolwassenen in Oost-Brabant

Deze kaart omvat het hulpverleningsaanbod voor jongvolwassenen tussen 18-25 jaar binnen de sectoren Jeugdhulp, Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap en Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Halle-Vilvoorde

 

OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

De OKAN-klas is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die recent uit het buitenland komen en Nederlands willen leren. Sommigen hebben asiel aangevraagd in België na een vlucht uit hun vaderland. Anderen zijn om heel andere redenen in ons land, bijvoorbeeld omdat de ouders voor hun werk verhuisden naar België. Ze komen uit alle continenten, ook uit Europese landen.

 

Rots & Water Halle-Vilvoorde

Rots & Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining met als doel de sociale en communicatieve vaardigheden te versterken. Alle JAC-medewerkers die deze training begeleiden zijn gecertificeerde Rots en Water-begeleiders.

 

Wooncafés Halle-Vilvoorde

Ben jij tussen 17 en 25 jaar? Wil of moet je binnenkort alleen gaan wonen? Kom naar onze #Wooncafés!

 

Housing First

Binnen Housing First werken ze met een zeer specifieke doelgroep: nl. langdurig dak- en thuislozen met een bijkomende kwetsbaarheid (problemen inzake fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of verslavingen), die nood hebben aan intensieve begeleiding en die het recht kunnen openen op een inkomen of reeds over een inkomen beschikken. Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Halle-Vilvoorde.