Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » Vluchtelingen

   

 

STAP 0: Wat kan ik zelf of mijn omgeving doen? 

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar je zelf, als ouder, als begeleider, ... informatie, tips en dergelijke kan opzoeken. Daarnaast zijn er ook verenigingen en vrijwilligers die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden bij het integratieproces van vluchtelingen en het uitbouwen van een sociaal netwerk.

 

 

 

 

  

 

Veel gemeenten en steden hebben vrijwilligersinitiatieven, een buddywerking, verenigingen van eigen gemeenschappen, buurtwerkingen of verenigingen van ervaringsdeskundigenDaarnaast is er vaak een aanbod van speelpleinwerking, praatgroepen, vrijetijdsinvulling met aandacht voor mensen met een migratie achtergrond.Via de integratiedienst of een diversiteitsmedewerker kan je een overzicht krijgen.

 

 

Vaak heb je als vluchteling ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Meer initiatieven voor vluchtelingen over heel Vlaanderen kan je terugvinden op de sociale kaart vluchtelingen https://sites.google.com/site/socialekaartvluchtelingen/ofop de website van Fedasilhttps://www.fedasilinfo.be/nl/themes.Naast geestelijke gezondheid komen ook andere domeinen zoals huisvesting, juridische hulp, werken, vrije tijd...aan bod.

%MCEPASTEBIN%