Volwassenen - Stap 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

(GENERALISTISCHE BASISZORG)

 

 29 01 18 Stepped Care Stap 1  


Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wil bespreken met een professional. Zij kunnen samen met jou het probleem verkennen en de ernst ervan inschatten. Ze kunnen jou info geven over wat je zelf kan doen, samen met jou een eerste behandelingsvoorstel uitwerken of jou in contact brengen met een meer gespecialiseerde hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

Eerstelijnspsychologische zorg

 

De eerstelijnspsychologische zorg is bedoeld voor volwassenen met milde tot matige psychische klachten op vlak van o.a. angst, depressie of alcoholgebruik die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. 

Het aantal sessies is beperkt tot vier sessies, verlengbaar met nog vier sessies. Je betaalt 11 euro per sessie of 4 euro indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. 

 

Voor een overzicht van de eerstelijnspsychologen binnen de regio Leuven-Tervuren kan je kijken op: http://www.diletti.be/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=296#lijst-geconventioneerde-eerstelijnspsychologen

Voor een overzicht van de eerstelijnspsychologen binnen de regio Halle-Vilvoorde kan je kijken op: www.eerstelijnspsychologen-hallevilvoorde.be

 

Opgelet, je hebt hiervoor een doorverwijzing nodig van de huisarts of psychiater!