Volwassenen - Stap 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

(GENERALISTISCHE BASISZORG)

 

 29 01 18 Stepped Care Stap 1  


Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wil bespreken met een professional. Zij kunnen samen met jou het probleem verkennen en de ernst ervan inschatten. Ze kunnen jou info geven over wat je zelf kan doen, samen met jou een eerste behandelingsvoorstel uitwerken of jou in contact brengen met een meer gespecialiseerde hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

Voor vragen van cliënten/patiënten:

mbt psycho-sociaal welbevinden


 

mbt thuiszorgondersteunende vragen

   


 

mbt ondersteuning bij gezondheidsproblemen


 

mbt maatschappelijke dienstverlening


 

Voor vragen van eerstelijnsprofessionals: