Ouderen - Stap 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

(GENERALISTISCHE BASISZORG)

 

 29 01 18 Stepped Care Stap 1  


Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wilt bespreken met een professional. Bij deze hulpverleners kan je terecht zonder een doorverwijzing. Zij kunnen samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of jou doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem. 

Voor vragen van cliënten/patiënten:

m.b.t. psychosociaal welbevinden

ELP ouderen
ELZ Leuven

De eerstelijnspsycholoog voor ouderen kan kortdurend gesprekken aanbieden binnen ELZ Leuven voor ouderen met milde tot matige psychische klachten. Ook groepssessies, vormingen en ondersteuning van hulpverleners.


 

m.b.t. thuiszorgondersteunende vragen

   


 

m.b.t. ondersteuning bij gezondheidsproblemen

 


 

m.b.t. maatschappelijke dienstverlening


 

Voor vragen van eerstelijnsprofessionals:

 

   

ELP ouderen
ELZ Leuven

De eerstelijnspsycholoog voor ouderen kan kortdurend gesprekken aanbieden binnen ELZ Leuven voor ouderen met milde tot matige psychische klachten. Ook groepssessies, vormingen en ondersteuning van hulpverleners.