Kinderen & Jongeren » Stap 4: Ik zoek hulp met verblijf in de voorziening

((SEMI-)RESIDENTIELE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)
Stap 4  

Soms gebeurt het dat de psychische klachten dermate wegen op het kind of zijn omgeving dat hulp met (dag)verblijf in een voorziening noodzakelijk is. Binnen deze voorzieningen is er vaak een gevarieerd en intensief aanbod van therapieën, trainingen en andere behandelingen. Onder deze stap kunnen jullie een overzicht terugvinden van de verschillende diensten die hulp aanbieden met verblijf in een voorziening. Bij deze voorzieningen kan je enkel terecht na doorverwijzing uit één van de voorafgaande stappen.