Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » Vluchtelingen

 

 

STAP 4: Ik zoek hulp met verblijf in de voorziening

Soms gebeurt het dat de psychische klachten dermate wegen op het kind of zijn omgeving dat hulp met (dag)verblijf in een voorziening noodzakelijk is. Binnen deze voorzieningen is er vaak een gevarieerd en intensief aanbod van therapieën, trainingen en andere behandelingen. Kinderen en jongeren kunnen steeds terecht in de reguliere voorzieningen. Bij deze voorzieningen kan je enkel terecht na doorverwijzing uit één van de voorafgaande stappen.

 

 

%MCEPASTEBIN%
}