Het doel van deze opleiding is om hulpverleners die al een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis, een gespecialiseerde vorming aanbieden om zich verder te bekwamen in de diagnostiek, begeleiding en behandeling van gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis.

De opleiding beoogt kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen om gedrags- en psychische problemen tijdig te onderkennen, om in een brede beeldvorming zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften, en om de begeleiding en behandeling af te stemmen op deze noden.

De opleiding omvat een theoretische en diagnostische module (27u), een module begeleiding en behandeling (42u), een module specifieke thema’s (15u) en een module supervisie (24u). De modules worden in één pakket aangeboden.

INITIATIEF NEMENDE FACULTEITEN KU Leuven:

  • Psychologie & Pedagogische Wetenschappen: Prof. Ilse Noens
  • Geneeskunde: Prof.dr. Jean Steyaert
  • Contactadres: Marleen Soers (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

STUURGROEP:

De opleiding wordt georganiseerd en aangestuurd door een stuurgroep met als leden:

Johan De GroefDirk HermansProf. Bea MaesProf. Ilse NoensProf.dr. Jean SteyaertAnn VranckxAnnick VogelsEddy Weyts

LESGEVERS EN SUPERVISOREN

An Bauwens, Anne Bongaerts, Dr. Richard Cayenberghs, Jos De Backer, Erik De Belie, Johan De Groef, Jan De Mol, Carla Ivens, Jarymke Maljaars, Prof. Ilse Noens, Jonas Rooseleer, Ann Spaepen, Prof.dr Jean Steyaert, Steve Oosterlinck, Wilfried Peeters, Mark Vandeweerdt, Elke Van Linthout, Annick Vogels, Eddy Weyts

TOELATINGSVOORWAARDEN:

De opleiding richt zich op hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis in de context van de zorg voor personen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg of onderwijs.


Het kan gaan om professionele bachelors (verpleegkunde, sociaal werk, ortho­pedagogie, onderwijs, toegepaste psychologie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie) of om masters (pedagogiek, psychologie, geneeskunde, logopedie, bewegingswetenschappen, sociologie).


Er wordt aan de kandidaten gevraagd om een schriftelijke aanvraag en motivering te schrijven en deze te bezorgen voor 20 augustus 2019. Op basis van deze aanvragen worden de deelnemers geselecteerd. Er kan een toelatingsgesprek overwogen worden. De geselecteerde kandidaten ontvangen daarna meer gedetailleerde informatie over registratie en inschrijving.

AANTAL STUDIE-UREN: 108 uur gedurende het hele academiejaar.

LESDAGEN:

De opleiding gaat door op donderdag, ongeveer tweewekelijks, gedurende het hele academiejaar. Voor 2019-2020, gelieve de lesdagen op de website (www.kuleuven.be/ggvhaut) te raadplegen.

LOCATIE: de lesdagen gaan door in leslokalen van de KU Leuven en het UPC Kortenberg.

GETUIGSCHRIFT:

De evaluatie bestaat uit een schriftelijke en individuele paper waarin de diverse inhouden van de opleiding verwerkt worden. Studenten die minstens 15 lesdagen gevolgd hebben en een positieve evaluatie gekregen hebben van de paper, ontvangen een getuigschrift ‘permanente vorming geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis’.

PRIJS: 2.000 €