Skip to main content

Wat is EPZ?

De RIZIV conventie voor eerstelijnspsychologische zorg (EPZ) biedt toegang tot vroegtijdige, preventieve psychologische hulp.

Geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen bieden kortdurende ondersteuning en begeleiding die gericht is op lichte tot matige psychische klachten. De hulp wordt op een laagdrempelige manier, dichtbij de burger aangeboden. Hierbij zijn zowel individuele als groepssessies mogelijk.

We werken hiervoor nauw samen met verwijzers en vindplaatsen.
Vindplaatsen zijn eerstelijnsactoren waar de doelgroep van de conventie reeds komt voor een ander doeleinde dan psychologische zorg en waar de medewerkers psychologische hulpvragen vroegtijdig kunnen detecteren en toeleiden naar gepaste hulp. Bijvoorbeeld een OCMW, een ontmoetings- of buurtcentrum, een lokaal dienstencentrum, een buurtteam, een kinderwerking, een multidisciplinaire praktijk, enz.

Voor wie is EPZ?

EPZ richt zich op mensen met lichte tot matige psychologische klachten in het beginstadium.

Met extra aandacht voor mensen met een hogere kans op het ontwikkelen van psychische klachten:

 • Alleenstaande ouders
 • Alleenstaande 65+
 • Mensen in transitieleeftijd; 15-23 jaar
 • Mensen met een chronische fysieke ziekte
 • Mensen in een lage sociale economische situatie
 • Kinderen en jongeren die leven in een moeilijke opvoedingssituatie:
  • Persoonlijke ervaringen met enige vorm van misbruik, mishandeling of verwaarlozing
  • Middelenmisbruik door ouder/verzorger
  • Psychische problematiek binnen het gezin: KOPP
  • Opgroeien in een gezin waarin niet beide biologische ouders aanwezig zijn
  • Gezinslid dat in de gevangenis verblijft

en uiteraard ook voor mensen met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal en/of fysiek vlak.

EPZ is voor alle leeftijden toegankelijk.

 Spreekerover2024.png

Soorten zorg

De EPZ helpt snel en kortdurend.
Tijdens een eerste gratis kennismakend gesprek, wordt de hulpvraag verduidelijkt.
Lichte tot matige klachten kunnen aansluitend in een kortdurend traject behandeld worden.
Ernstigere hulpvragen die intensievere en/of langdurige begeleiding vereisen, kunnen dan - of in de loop van een traject - doorverwezen worden naar een gepaster aanbod.

De zorg wordt aangeboden in 3 zorgfuncties.

 • Functie 1: Gemeenschapsgerichte interventies: een informatieve groepssessie over een bepaald thema, gericht op preventie en psycho-educatie.
 • Functie 2: Eerstelijnspsycholigische ondersteuning: generalistische zorg die rechtstreeks toegankelijk is voor burgers met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies
 • Functie 3: Eerstelijnspsychologische behandeling: kortdurende behandeling van specifieke hulpvragen. Hiervoor is een functioneel bilan van een arts (huisarts/psychiater) of een eerstelijnspsycholoog nodig.

Kostprijs en frequentie EPZ

Tot en met de leeftijd van 23 jaar is alle zorg binnen deze conventie gratis.
Volgende kostprijzen gelden vanaf de leeftijd van 24 jaar:

 

Kostprijs

Frequentie

 

Functie 1: gemeenschapsgerichte sessie

 Gratis  Onbeperkt

 


Functie 2-3:
groepssessies


€ 2,5/sessie

Onbeperkt

 

Functie 2:
individuele sessies

€ 11/sessie

€ 4/sessie bij verhoogde tegemoetkoming

 

Max. 10 sessies/jaar (voor kinderen en jongeren)

Max. 8 sessies/jaar (voor volwassenen en ouderen)

 

Functie 3:
individuele sessies

€ 11/sessie

€ 4/sessie bij verhoogde tegemoetkoming

Gemiddeld 10 sessies/jaar – max. 20 sessies/jaar (voor kinderen en jongeren)

Gemiddeld 8 sessies/jaar – max. 20 sessies/jaar (voor volwassenen en ouderen)

 

Individuele sessies en groepssessies kunnen gelijktijdig gecombineerd worden.

Hoe doorverwijzen?

Wees alert voor beginnende psychische problemen bij uw patiënten.

Heb extra aandacht voor zij die deze terugbetaalde, laagdrempelige zorg het meest kunnen gebruiken. 
Ga het gesprek met hen aan en verwijs tijdig door. Wacht niet tot de klachten escaleren. 

Neem een kijkje op https://psychewijzer.be/epzvlaamsbrabant voor het aanbod van individuele hulp en groepssessies in de buurt.

Voor meer info over de conventie en/of om een samenwerking te bespreken, contacteer je onze lokale coördinatoren:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – YUNECO (EPZ voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar in Vlaams-Brabant)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.– Diletti (EPZ voor volwassenen (+15 jaar) in zorgregio Vlaams-Brabant Oost)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – SaVHA (EPZ voor volwassenen (+15 jaar) in arrondissement Halle-Vilvoorde)

Deze coördinatoren doen geen aanmeldingen.

KOPZORGEN?!

Praat erover met een eerstelijnspsycholoog in je buurt.

KOPZORGEN?!

Praat erover met een eerstelijnspsycholoog in je buurt.