Skip to main content

Crisishulp

Wie moet je contacteren bij een crisissituatie?

Crisishulp

Wie moet je contacteren bij een crisisituatie?

Algemene Spoedgevallen

Noodoproepen

In geval van levensbedreigende situaties

Bel het telefoonnummer 101 of 102

Spoedgevallen

Hier kan u een overzicht vinden van de verschillende spoeddiensten in Vlaams-Brabant.

Crisis bij Kinderen & Jongeren

Yuneco

Crisismeldpunt -18 Vlaams-Brabant

078 05 00 38 - 24/24 uur

  • verkent probleem samen met aanmelder
  • informeert over netwerk
  • geeft advies
  • zorgt voor crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisopvang indien voldoende bereid tot gesprek

Crisis bij Volwassenen & Ouderen

INTERVENTIES BINNEN 24U IN HET ZIEKENHUIS

PAAZ - Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis

Hier kan u een overzicht vinden van de verschillende PAAZ-diensten in Vlaams-Brabant.

INTERVENTIES BINNEN 24U IN HET ZIEKENHUIS

EPSI - Eenheid voor Psychiatrische SpoedInterventies

Epsi is een afdeling voor volwassenen in acute emotionele of psychiatrische crisis, al dan niet gerelateerd aan een alcohol-, medicatie- of drugsproblematiek.

Aanmelden: 016 34 12 81

INTERVENTIES BINNEN 24U IN de thuisomgeving

Mobiel Crisis Team Leuven-Aarschot-Diest

Het Mobiel Crisis Team Leuven-Aarschot-Diest biedt snelle psychiatrische crisisinterventie en begeleiding gedurende maximaal 6 weken. Je komt in aanmerking als je een leeftijd hebt tussen de 16 tot 65 jaar en verblijft binnen het arrondissement Leuven/Tervuren.

Aanmelden via 016 34 26 08

INTERVENTIES BINNEN 24U IN de thuisomgeving

Mobiel Crisis Team Geestelijke Gezondheidszorg (MCT GGZ) Tienen

Het mobiel crisisteam geestelijke gezondheidszorg (MCT GGZ) Tienen biedt psychiatrische zorgverlening in de thuissituatie bij een acute psychische en/of emotionele crisis. Het mobiel crisisteam Tienen werkt samen met het mobiel crisisteam Leuven.

Aanmelden via 016 34 26 08

INTERVENTIES BINNEN 24U IN de thuisomgeving

Pharos Team

Het PHAROS-team is een multidisciplinair team en biedt hulp aan volwassenen die met een (sub)acute psychiatrische problematiek geconfronteerd worden en hiervoor in de thuissituatie kunnen begeleid worden. PHAROS komt binnen de 48u aan huis.

Aanmelden via 02 474 94 74