Skip to main content

Consultdesk 
Vlaams-Brabant

De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerstelijn die kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. 

Frequently Asked Questions

Vragen over Consultdesk?

Waarvoor kan men de Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant gebruiken?

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant is een telefonische advieslijn. Zij verbindt artsen en hulpverleners uit de eerstelijn rechtstreeks met experten uit de geestelijke gezondheidszorg. De advieslijn geeft antwoord op zorgvragen waarbij ook psychische of psychiatrische problemen aanwezig zijn.

Wie kan bellen naar de Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant?

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant richt zich tot alle professionelen uit de eerstelijn, met het oog op een versterking van hun deskundigheid:

 • Huisartsen, apothekers, tandartsen, …
 • Verpleegkundigen, ergo- en kinesitherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, …
 • Eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, …
 • Medewerkers uit CAW, OCMW, buurtorganisaties, …
 • Medewerkers van mutualiteiten, rusthuizen, woonzorgcentra,…
 • Medewerkers van CLB, opvoedingsondersteuning, …
 •  …
Kan men ook buiten de aangeduide uren bellen?

Neen, de deskundigen zijn enkel bereikbaar op de aangeduide momenten.
Buiten de aangeduide uren kan u via e-mail vragen om u te contacteren:

Kinderen en jongeren (-18): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Volwassenen (18+) / Ouderen (65+): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant biedt advies in zorgsituaties waarbij ook psychische of psychiatrische problemen aanwezig zijn. Zij engageert zich tot het aanbieden van kwaliteit door samenwerking met ervaren therapeuten of psychiaters. Voor de suïcidepreventie wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise in gespreksvoering van de zelfmoordlijn.
 
De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant is gegroeid vanuit:

 • De eerstelijn

  Professionelen hebben vaak nood aan een snel consult zonder afhankelijk te zijn van wachtlijsten of zonder zelf de regie over de cliënt/patiënt te verliezen. De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant wil door het telefonisch expertenadvies de eerstelijn versterken. Zo draagt zij bij aan de vermaatschappelijking van de zorg.

 • Patiënten en cliënten

  Patiënten zelf willen niet onnodig worden doorverwezen. Het vertrouwen in de huisarts of andere eerstelijnswerkers is vaak groot. Als zij de patiënt of cliënt kunnen verder helpen, verdient dat de voorkeur. De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant voorkomt onnodig doorverwijzen.

 • De suïcidepreventie

  Deskundigheidsbevordering van professionelen is een van de meest aangewezen methodes om snel en effectief in te grijpen bij suïcidaal gedrag. De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant maakt professionelen alert op signalen. Ze bekwaamt hen ook om het risico met hun cliënten/patiënten rechtstreeks en zonder uitstel te bespreken.

Partners Consultdesk