Skip to main content

Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » ADHD

STAP 0: Wat kan ik zeLF OF MIJN OMGEVING DOEN? (ZELFZORG EN NABIJHEIDSZORG)

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar je zelf of als ouder informatie, tips en dergelijke kan opzoeken over ADHD. Daarnaast zijn er ook verenigingen en vrijwilligers die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden zoals patiënten- en familieverenigingen. Zij kunnen een enorme steun betekenen omdat mensen die hetzelfde meemaken kunnen elkaar goed begrijpen. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat. 

steekkaart adhdtraject

ADHD-traject

Een optimaal traject voor kinderen en jongeren (jongvolwassenen) met druk gedrag en/of aandachts- en concentratieproblemen.

 

 

 

steekkaart centrumzitstil

Centrum ZITSTIL

Het centrum informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke acties om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen we het sociaal isolement doorbreken, deelname in de samenleving vergroten, ...

 

 
 • Hits: 662

Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » ADHD

 

stap 1

                            
STAP 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken (GENERALISTISCHE BASISZORG)

Wanneer je een vermoeden van ADHD hebt bij jouw kind of familielid neem je best als eerste contact met een hulpverlener binnen deze eerste stap. Bij deze hulpverleners kan je terecht zonder een doorverwijzing. Zij kunnen samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of jou doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

 

De twee sleutelfiguren voor ADHD binnen deze stap zijn

 

steekkaart adhdtraject

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Vragen of problemen waar je mee bij een CLB kan aankloppen: problemen met lezen, schrijven of leren, vragen over studiekeuze, vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, druggebruik, overgewicht, ...

 

steekkaart centrumzitstil

Huisarts

Je huisarts kan samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of je doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of voorziening

 

 

Daarnaast kan je met opvoedingsvragen ook steeds terecht bij volgende diensten

 

steekkaart adhdtraject

Opvoedingslijn

Je kind opvoeden gaat niet vanzelf. Heb je een huilbaby of moeilijke eters? Wat met zakgeld en grenzen stellen?

 

steekkaart centrumzitstil

De opvoedingswinkel

Voor iedereen die een vraag heeft over de aanpak van kinderen tussen 0 en 18 jaar. In de opvoedingswinkel kan je terecht voor gratis advies en informatie.

 

 

steekkaart centrumzitstil

Huis van het Kind

Bezorgd over het gedrag van je kind? Op zoek naar een luisterend oor of een geruststellend gesprek? Het netwerk biedt een laagdrempelig, ondersteunend aanbod voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar.

 

 
 • Hits: 383

Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » ADHD

 

stap 1

                            
STAP 2: Ik zoek hulp voor algemene psychische klachten

Voor een volledig overzicht van alle hulpverleners waarbij jullie terecht kunnen voor een brede waaier aan psychische klachten, verwijzen we je graag door naar stap 2 binnen het algemeen aanbod.

Specifiek voor ADHD kan je terecht voor reeds eerste brede ondersteuning bij volgende diensten zonder dat er reeds een diagnose gesteld dient te worden.

 

 

Ondersteuning door school

steekkaart adhdtraject

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Vragen of problemen waar je mee bij een CLB kan aankloppen: problemen met lezen, schrijven of leren, vragen over studiekeuze, vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, druggebruik, overgewicht, ...

 

Ondersteuning thuis

 

 

 

steekkaart centrumzitstil

Stop 4-7 (CKG De Schommel)

Samen sterker Terug Op Pad. Hulpverlening, specifiek gericht op gezinnen met een kind met gedragsproblemen en opleidingen en vormingen voor professionelen rond het brede thema 'hanteren van kinderen met gedragsproblemen'. 

 

 

steekkaart centrumzitstil

Triple P

Groepstraining positief opvoeden. 

 

 • Hits: 629

Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » ADHD

 stap 1

                            
STAP 3: Ik zoek hulp voor specifieke psychische klachten

Je hebt in de eerste stap jouw probleem met een professional besproken en jullie denken dat er meer specifieke hulp nodig is. Onder deze stap vinden jullie een overzicht van de hulpverleners waar jullie bij terecht kunnen voor een gespecialiseerd aanbod ADHD. Net zoals bij stap 2 kan je in principe rechtstreeks terecht bij deze hulpverleners maar wordt er bij voorkeur via doorverwijzing gewerkt.

 

DIAGNOSTIEK

 

Kleuters (<6 jaar)

Op kleuterleeftijd is het zeer moeilijk om ADHD-gedrag te onderscheiden van het gedrag van een typisch ontwikkelende kleuter. De symptomen zijn op jonge leeftijd nog erg veranderlijk en worden pas stabiel vanaf de leeftijd van 5 jaar. Daarom is het beter om op kleuterleeftijd slechts een tentatieve diagnose te stellen en een heravaluatie te plannen op schoolleeftijd. Wanneer er reeds op jonge leeftijd problemen zijn op verscheidene ontwikkelingsdomeinen zoals het bewegen, de spraak en/of de taal, de intelligentie, de persoonlijkheid, het gedrag en de sociale vaardigheden, kan u terecht bij de volgende diensten: 

 

Lagere schoolleeftijd (6-12 jaar)

Voor diagnostiek ADHD bij een lagere schoolkind kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

Daarnaast kan u ook bij verscheidene privépraktijken terecht voor diagnostiek ADHD. Hierbij kan geen garantie geboden worden dat er gewerkt wordt volgens de (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

Adolescenten (12-18 jaar)

Voor diagnostiek ADHD bij een adolescent kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

Daarnaast kan u ook bij verscheidene privépraktijken terecht voor diagnostiek ADHD. Hierbij kan geen garantie geboden worden dat er gewerkt wordt volgens de (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

Jongvolwassenen

Voor diagnostiek ADHD bij een jongvolwassene kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

BEGELEIDING/BEHANDELING

De behandeling van kinderen en jongeren met ADHD volgt twee basisprincipes:

 1. De behandeling richt zich niet enkel op de symptomen maar ook op de geassocieerde problemen en secundaire impact
 2. De behandeling houdt rekening met de problemen in verschillende settings

De aanpak steunt op drie pijlers

 1. Psycho-educatie
 2. Gedragsinterventie en/of andere niet-medicamenteuze behandelingen
 3. Medicatie

Hieronder wordt er per leeftijdscategorie een overzicht gegeven bij welke diensten u terecht kan voor begeleiding/behandeling.         

Lagere school en adolescenten (6-18 jaar)

 

Adolescenten

Voor diagnostiek ADHD bij een adolescent kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

Daarnaast kan u ook bij verscheidene privépraktijken terecht voor diagnostiek ADHD. Hierbij kan geen garantie geboden worden dat er gewerkt wordt volgens de (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

 

Jongvolwassenen

Voor begeleiding/behandeling van ADHD bij een jongvolwassene kan u terecht bij onderstaande diensten:

*deze diensten maken deel uit van de kenniskring ADHD Vlaams-Brabant en geven aan te werken volgens (inter)nationale richtlijnen zoals aangegeven bij het zorgpad ADHD.

 

 • Hits: 729

Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » Problematisch gamen en internetgebruik

 

stap 1

                            
STAP 0: Wat kan ik zelf of mijn omgeving doen? (ZELFZORG EN NABIJHEIDSZORG)

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar je zelf of als ouder informatie, tips en dergelijke kan opzoeken of waar je terecht kan voor online hulpverlening. Daarnaast zijn er ook verenigingen die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden. 

 

De Druglijn

De Druglijn: advieslijn

 • Bellen, mailen en chatten
 • Voor jongeren en ouders - gratis

De Druglijn: informatie

 • Basisinformatie rond gebruik en tips om te minderen
 • Voor jongeren en ouders - gratis

Wat je moet weten over gamen: informatie

 • Brochure met informatie rond gamen
 • Voor jongeren en volwassenen met een mentale beperking - gratis

Test jezelf: zelftest gamen

 • Test om inschatting gameprobleem te maken
 • Voor jongeren - gratis

GRIP: online zelfhulp en zelfzorgprogramma

 • Online programma voor ouders, partners, kinderen om een naaste met problematisch gebruik te helpen. Wordt nog ontwikkeld voor gebruikers zelf.
 • Voor ouders - gratis

 

VAD

PLAY: educatief pakket

 • Te downloaden handleiding om sessies te geven op school of in de jeugdhulpverlening
 • Voor kinderen 12-14j - gratis

Vlucht naar Avatar: lessenpakket

 • Te downloaden handleiding om 6 sessies te geven op school
 • Voor kinderen 10-12j - gratis

Als kleine kinderen groot worden: infosessie in groep rond gamen en opvoeden

 • Te downloaden handleiding om een infosessie te geven
 • Voor ouders - gratis

 

MEDIANEST

Informatie en opvoedingsadvies rond internetgebruik

 • Website 
 • Voor ouders - gratis

 

WATWAT

Informatiesite voor jongeren over allerhande thema's

 • Onder andere cybertexting/sociale media gebruik wordt als thema besproken
 • Voor jongeren - gratis

 

CHILD FOCUS

Veilig internetten

 • Informatiesite voor ouders om vragen over internet te beantwoorden
 • Voor ouders, jongeren, kinderen - gratis

 

GEZINSBOND EN CHILD FOCUS

Veilig online

 • Modules om te volgen rond gamen, internet, sociale media, cyberpesten
 • Voor ouders, jongeren, kinderen - gratis

 

KENNISCENTRUM MEDIAWIJSHEID

Link in de Kabel

 • Kenniscentrum rond mediawijsheid bij kinderen/jongeren
 • Voor ouders, kinderen, jongeren

 

SAMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE ASSOCIATIES UIT DE INDUSTRIE ZELF EN DE OVERHEID

Speel het slim

 • Site die tips en advies geeft rond gamen
 • Voor ouders - gratis

 

FAMILY ONLINE SAFETY INSTITUTE

Good digital parenting

 •  Site die tips en advies geeft rond internetgebruik
 • Voor ouders - gratis

Weet wat ze gamen

 • Site met tips en advies rond gamen
 • Opgelet: site linkt naar het kopen van bepaalde games
 • Voor ouders - gratis

 

HUIS VAN HET KIND LEUVEN

Themapagina gamen

 • Pagina die linkt naar interessante info rond gamen
 • Voor ouders, jongeren, kinderen - gratis

 

DAVY NIJS MEDIAPEDAGOOG

Blog, Kant-en-klaar aanbod

 • Orthopedagoog Davy Nijs, gespecialiseerd in 'media' heeft een eigen webpagina waarop zijn aanbod te vinden is. Onder de tab 'wat ik doe' zijn vormingen te vinden, onder de tab 'blog' informerende blogs rond het thema.
 • Voor grootouders, ouders, jongeren - gratis en betalend

 

MEDIASMARTIES

Mediasmarties website

 • Site die advies en recensies geeft over media/app aanbod voor kinderen
 • Voor ouders - gratis

 

NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT

Toolbox Mediaopvoeding

 • Pagina met toolbox voor ouders om hun kind mediawijs te maken, factsheets rond mediagebruik per leeftijdscategorie, tools voor beroepskrachten om rond mediagebruik te werken, tips rond risicovol internetgebruik.
 • Voor ouders - gratis

 

 • Hits: 232